Enerjide tasarruf potansiyeli 41 milyar dolar

EYODER Başkanı Onur Ünlü, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin yaklaşık üçte birinin endüstriyel işletmelerde kullanıldığını, yapılan analizlere göre sanayide tüketilen bu enerjinin, enerji verimliliği ve tasarrufla azaltılabileceğini söyledi.

2022 yılı enerji fiyatları baz alındığında endüstriyel işletmelerde yalnızca enerji verimliliği ile dış ticaret açığına yapılacak katkının yaklaşık 13 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Ünlü, “Türkiye’de toplam enerjinin diğer üçte birlik kısmı bina ve hizmetlerde tüketiliyor. Buradaki potansiyel de yüzde 50 civarında ve 2022 fiyatları ile karşılığı yaklaşık 21 milyar dolar.

Son üçte birlik kısmı ise ulaştırma, tarım ve tarım dışı faaliyetler oluşturuyor. Burada da 7 milyar dolara karşılık gelen yüzde 15-20 tasarruf mümkün” dedi. EYODER’in 2010’da, enerji verimliliği sektöründe güç birliğini sağlamak amacıyla kurulduğunu aktaran Ünlü, enerjinin verimli ve sürdürülebilir üretilmesi, tüketilmesi ve yönetilmesi için tüm tarafları bir araya getirdiklerini kaydetti.

“Enerji verimliliği emisyon azaltmaya direkt etki eder”

Enerji verimliliği projelerinin, kaynak verimliliği ve çevreye katkı sağladığını kaydeden Ünlü, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması çerçevesinde olası ilave vergilendirmeye maruz kalmamak için yapılması gereken emisyon azaltım çalışmalarından en önemlisi olan bu projelerin, Uluslararası Enerji Ajansı’nın hazırladığı projeksiyonlarda 2050 emisyon azaltım hedeflerine yüzde 40 katkı sağlamasının beklendiğini söyledi. Ünlü, “Bugün üzerine en çok odaklanılan iki enerji verimliliği önlemi; atık ısıların değerlendirilmesi ve yakıt dönüşümü sağlayan ısı pompalarıdır.

Atık ısıların değerlendirildiği projelerde yüzde 20’ye varan enerji tasarrufu mümkün. Isı pompaları da hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanıldığı takdirde elektrik ve fosil yakıttan tasarruf sağlıyor ve buradaki tasarruf yüzde 40’lara varıyor. Bu ikisine ek olarak temelde odaklanılan bir diğer alan olan soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliği yatırımları ile de yüzde 50’ye varan tasarruflara ulaşılıyor” şeklinde konuştu.

Geçen ay sektörün dünya genelindeki çatı örgütü olan Global ESCO Network (Küresel ESCO Ağı) üyeliğine kabul edildiklerini anımsatan Ünlü, bu üyelik ile enerji hizmetlerindeki uluslararası tecrübeyi Türkiye’ye taşımayı, iş birlikleri geliştirmeyi ve yeni finans kaynakları yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye’de kamu, özel sektör ve STK’lar ile yakın temas halinde olduklarını belirten Ünlü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlıkları devam eden Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na katkı vermelerinin de iş birlikleri sayesinde gerçekleştiğini bildirdi.

“Eylem Planı ile birlikte destekler artacak”

Özellikle geçen yıla kadar Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) desteklerinin artması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasıyla enerji verimliliğine yönelik somut adımların çoğalmaya başladığını anımsatan Ünlü, 2011 yılında VAP desteklerinin başlamasından 2022 yılının sonuna kadar toplam enerji verimliliği yatırımlarının 545 milyon lirayı bulduğunu, projelere 154 milyon lira tutarında devlet desteği sağlanarak toplamda yıllık 258 milyon liralık tasarruf elde edildiğine dikkat çekti.

Ünlü, “VAP, 5. Bölge Yatırım Teşviki, Enerji Performans Sözleşmeleri gibi çalışmaların sürekliliğinin önemli olduğu düşünüyoruz. Yakın zamanda yürürlüğe girmesini umduğumuz İklim Kanunu ve yıl sonuna kadar açıklanmasını beklediğimiz Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile birlikte destekler daha da artacaktır” diye konuştu.

“Enerji yoğunluğunu 15 yılda yıllık ortalama 1,5 seviyesinde azalttık”

Türkiye’nin enerji yoğunluğunu iki yıl üst üste düşürebilen üç ülkeden biri olduğunu, ülkemizin 2021 yılında birincil enerji yoğunluğunu yüzde 2,7 azalttığını dile getiren Onur Ünlü, son 15 yıla bakıldığında bu yoğunluğu azaltma oranının yıllık ortalama yüzde 1,5 seviyesinde olduğunu kaydetti. Ünlü, bu sonuçların nüfusu artan ve gelişmekte olan bir ülke için çok önemli ve başarılı olduğunu belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x