Deprem bölgesindeki öğretmenler sağlık mazereti tayinlerini nasıl isteyecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 25.03.2023 tarih ve 73053129 sayılı yazısında; “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğinin “Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında: “Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, esi, annesi, babası bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir” hükmüne yer verilmiştir. (Not: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereğince “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden” ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.)

Bu itibarla adı geçenlerin taleplerinin yukarıda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliğinizce değerlendirilmesi, başvurusu ilgili mevzuata uygun olanların taleplerinin ilinizde olağanüstü hal ilan edildiği hususu dikkate alınarak Valiliğiniz bilgisi dahilinde Bakanlığımıza gönderilmesini rica ederim.” açıklamalarında bulunmuştur.

İşte o açıklamalar;

Ahmet KANDEMİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir